Historia szkoły w Gorzykowie

Przed rokiem 1850 Gorzykowo nie miało własnej szkoły. Dzieci uczęszczały do szkoły w Mielżynie. Około roku 1850 zbudowano mały budynek szkolny, w którym mieściła się jedna sala lekcyjna mająca 32 m2 i mieszkanie dla nauczyciela. Dwadzieścia pięć lat później ówczesny właściciel, Chrzanowski przebudował od strony południowej dużą izbę o powierzchni 56m2. Budynek ten stoi do dziś. Obwód szkolny tworzyły wsie: Gorzykowo, Karsewo, Odrowąż, Huby, Jaworzno (dzisiaj Czajki).

Był to okres wzmożonej germanizacji – w miejsce polskiego właściciela przyszli niemieccy koloniści. Dla dzieci w latach 1899-1900 na Gorzykówku wybudowano drugą Szkołę Ewangelicką. 

W latach 1902-1903 zbudowano obok starego budynku szkolnego,nowy o jednej izbie lekcyjnej i 3-pokojowym mieszkaniu. Z chwilą uzyskania nowej izby lekcyjnej została przydzielona nowa siła nauczycielska. W latach od 1926-1930 szkoła posiadała 6 klas. Od roku 1936 pracą szkoły kierował Mateusz Kwaśniewski. W tym czasie opracowany został plan rozbudowy szkoły. Jego realizacja miała zacząć się w roku 1939. Na przeszkodzie stanęła jednak wojna. 

Po zakończeniu wojny, w lutym, przybyli do Gorzykowa nauczyciele. Okres okupacji spędzili na wygnaniu. Stan szkoły w chwili przybycia nauczycieli był bardzo zły. Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne były zniszczone. Szkolna biblioteka także uległa zniszczeniu. Zaledwie cząstka akt została uratowana. Szkoła została otwarta 12 marca 1945r. Kierownictwo powierzono nauczycielce p. M. Kwaśniewskiej. W kwietniu 1945r. zorganizowano Kursy Oświaty dla Dorosłych. Uczestniczyło w nich 18 uczniów w wieku od 15 do 18 lat.

Dnia 14 sierpnia 1945r. z obozu koncentracyjnego powrócił kierownik szkoły – M. Kwaśniewski. 4 września 1945r. nastąpiło rozpoczęcie roku szkolnego, a w dniu 1 października kursu dla dorosłych w liczbie 34 uczniów. W 1946 r. odbudowano zniszczone w czasie wojny ubikacje przy szkole nr 1 i 2. W kwietniu 1949r. zostały zelektryfikowane wszystkie izby lekcyjne. 

W latach 1949-1950 nastąpił remont szkoły. Wybudowano nowe piece , ogrodzenie oraz wymalowano izby szkolne i mieszkania. W roku 1950 nadal trwają kursy dla analfabetów. W roku 1956 kierownik szkoły przygotowywał się do rozbudowy. Mimo planów nie podjęto żadnych prac. Stan budynków , opłotowania przedstawiał się katastrofalnie (przecieki, gnicie stropów). Remonty zostały przeprowadzone w latach 1957-58. W miejsce dwuspadowego dachu położono dach płaski. W 1958r. otwarto Szkołę Przysposobienia Rolniczego i trwała do roku 1972. W roku 1966 wprowadzono ośmiolatkę. 

W związku z tym kierownik wystąpił o dobudowę łącznika między istniejącymi obiektami szkolnymi. Dodatkowe sale lekcyjne powstały na strychu i w strażnicy. Wtedy to powstał Społeczny Komitet Odbudowy Szkoły. Komitet zgromadził pieniądze z myślą o budowie nowej szkoły, lecz nie uzyskał poparcia ze strony władz wojewódzkich. Nadal dzieci uczyły się w zgrzybiałych i niedogrzanych salach lekcyjnych. W roku 1970 zaplanowano remont kapitalny szkoły mając za sobą akceptację całej wsi podjęto starania o rozbudowę obiektu. W marcu 1983 roku wreszcie po tylu latach nastąpiła rozbudowa szkoły. Władze oświatowe zgodziły się na rozbudowę szkoły jeśli wieś dostarczy materiały budowlane. Udało się zebrać 150 tys. cegły i zaczęto budowę, którą zakończono w 1985 roku. Po rozbudowie nadal istniał ten sam obwód szkolny: Karsewo, Odrowąż, Czajki, Królewiec i Mierzewo-Huby. Naukę pobierało 180 uczniów.

Szkoła prowadzona była przez Samorząd Gminy i Miasta w Witkowie. Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2013 roku szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013 roku,po 163 latach istnienia.

W międzyczasie powstało Stowarzyszenie - Razem w Przyszłość, które rozpoczęło działalność i z dniem 1 września 2013 roku przejęło prowadzenie szkoły. Otwarto Niepubliczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Przedszkole w Gorzykowie. Dzięki temu poszerzono ofertę oświatową dla dzieci tutejszej i sąsiednich wiosek.

Szkoła posiada dobre warunki do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Nauczyciele zatrudnieni posiadają kwalifikacje do nauczania, w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w ramach kółek zainteresowań. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach, zawodach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Działalność szkoły skierowana jest w kierunku wszechstronnego rozwoju uczniów.


SZKOŁĄ KIEROWALI:


Z zapisków historycznych wynika, że od roku 1850-1926 szkołą kierowali :

Mieczysław Zielewicz
Kazimierz Janowski
Władysław Kozłowski
Bogusław Hubert
Feliks Cegielski
Jan Szarek.

 

W kolejnych latach byli to:

1926 - 1936 Leon Kostencki
1936 - 1972 (z przerwą na lata okupacji)   Mateusz Kwaśniewski
 1972 - 1992  Czesław Kneblewski
1992 - 1998 Antoni Ziobrowski
1998 - 31.08.2013 Zdzisław Bosacki

 

Od 1.09.2013 szkołą kieruje Zdzisław Bosacki /Niepubliczna Szkoła i Niepubliczne Przedszkole/.

 

Wybierz nas

  • Wykwalifikowana kadra
  • Małoliczne oddziały
  • Język angielski w przedszkolu
  • Indywidualne podejście
  • Blisko Ciebie...

Nasze motto

"Staramy się każde dziecko zrozumieć i stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze."

 

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu! 

Phone (61) 477-57-90
email dspgorzykowo@wp.pl
web www.spgorzykowo.pl

© 2024 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Gorzykowie
Wykonanie: IT Assist